left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Бюджет и отчет

 
 
Касов отчет за третото тримесечие

Касов отчет за четвъртото тримесечие
__________________________________________________

 

__________________________________________________

Бюджет на РУО-Търговище за 2021 година   Детайли

Касов отчет за първото тримесечие

Касов отчет за второто тримесечие 

Касов отчет за третото тримесечие   

Касов отчет за четвъртото тримесечие

__________________________________________________


Касов отчет за третото тримесечие

Касов отчет за четвъртото тримесечие

__________________________________________________

Бюджет на РУО-Търговище за 2019 година

Касов отчет за първото тримесечие

 

__________________________________________________

Бюджет на РУО-Търговище за 2018 година

Касов отчет за първото тримесечие

 
 

__________________________________________________

Бюджет на РУО-Търговище за 2017 година

Отчетни данни по изпълнение на бюджета

__________________________________________________


У т о ч н е н  п л а н  з а  2 0 1 6 г.


Отчетни данни по изпълнение на бюджета


 down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Бюджет и отчет
right-shadow