left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Заповеди по дейността

 
 Заповед № РД-06-91/26.03.2021 г.за определяне на екипи за ръководене, координиране и отчитане на регионално ниво на дейностите по националните програми за развитие на образованието.
  - (публ. 26.03.2021г. )
 


ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД за утвърждаване на  държавния план-прием за учебната 2021/2022 година  по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво, както следва:

Заповед № РД-06-81/11.03.2021 г.  за утвърждаване на Правила за вътрешния ред на РУО-Търговище
 - (публ. 11.03.2021г. )Заповед  №РД 06-47/24.03.2020 г. на началника на РУО - Търговище за утвърдения държавен план-прием за учебната 2020/2021 година  по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво - (публ. 24.03.2022г. )
 
 
 
 
 
 
 down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Заповеди по дейността
right-shadow