left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Проект НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ

Покана за участие в дейностите по проект „НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ Покана за участие в дейностите по проект „НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ

С настоящата покана се открива процедура за участие на училищата в трети обучителен етап по проект “Нов шанс за успех”. Училищата, които желаят да участват в проектните обучения, подават заявление в РУО-Търговище с изискващите се придружаващи документи. Крайният срок за подаване на документите за кандидатстване е до 12.00 часа на 21.09.2018 г.
2018-09-12 09:07:23

„Нов шанс за успех” в ОУ „Г. С. Раковски” с. Голямо ново „Нов шанс за успех” в ОУ „Г. С. Раковски” с. Голямо ново

През учебната 2017/2018 година Основно училище „Г. С. Раковски” с. Голямо ново участва в проект „Нов шанс за успех”
2018-09-12 08:58:04

Организиране и провеждане на изпити за валидиране на резултати от неформално обучение и информално учене Организиране и провеждане на изпити за валидиране на резултати от неформално обучение и информално учене

Съгласно Инструкция за организиране и провеждане на обученията в курсове за ограмотяване и в курсове за придобиване на компетентности от прогимназиален етап по проект „Нов шанс за успех” към „Ограмотяване на възрастни – Фаза 1”,
2018-09-11 12:52:43

Организиране и провеждане на изпити за валидиране на  резултати от неформално обучение и информално учене Организиране и провеждане на изпити за валидиране на резултати от неформално обучение и информално учене

Съгласно Инструкция за организиране и провеждане на обученията в курсове за ограмотяване и в курсове за придобиване на компетентности от прогимназиален етап по проект „Нов шанс за успех” към „Ограмотяване на възрастни – Фаза 1”
2018-04-30 15:09:39

Проект „Нов шанс за успех“ Проект „Нов шанс за успех“

Проектът надгражда изпълнения проект „Нов шанс за успех“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси (2007 – 2013)“. Основна цел на двата проекта е да бъде улеснен по-нататъшният достъп до общообразователна и професионална подготовка и съответно до участието на пазара на труда.
2016-11-21 14:15:57

Проект „Нов шанс за успех” Проект „Нов шанс за успех”

Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищно образование“ в качеството си на конкретен бенефициент по проект „Нов шанс за успех”, процедура чрез директно предоставяне BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, отправя покана
2016-11-14 12:07:40

Във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг продължават дейностите по реализирането на проект BG051PO001-4.3-01-Ограмотяване на възрастни „Нов шанс за успех“, Във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг продължават дейностите по реализирането на проект BG051PO001-4.3-01-Ограмотяване на възрастни „Нов шанс за успех“,


2014-11-07 08:58:05

Проект Проект "Нов шанс за успех"


2014-11-07 08:55:44Страница: 1 от 1
1

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Проект НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ
right-shadow