left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Проекти и програми

Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2024 г. Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2024 г.


2024-06-12 17:16:01

Информация за проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ Информация за проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“


2024-05-08 11:55:37

Проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ Проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“


2024-05-08 09:59:51

Екипи за ръководене, координиране и отчитане на регионално ниво на дейностите по националните програми за развитие на образованието Екипи за ръководене, координиране и отчитане на регионално ниво на дейностите по националните програми за развитие на образованието


2024-04-26 17:06:03

Стартиране на дейностите по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ Стартиране на дейностите по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“


2023-11-06 17:20:12

РУО – Търговище представи електронната образователна платформа „Дигитална раница“ РУО – Търговище представи електронната образователна платформа „Дигитална раница“

На 27.01.2023 г., в конферентната зала на хотел „Терра Европа“ се проведе Информационен ден по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“.
2023-01-30 11:03:14

Образци на документи Образци на документи


2022-11-16 12:00:03

Указания за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.015-0001 Указания за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.015-0001


2022-11-16 11:58:03

Заповед № 09-4399/15.11.2021 г. за утвърждаване на Указания за изпълнение Заповед № 09-4399/15.11.2021 г. за утвърждаване на Указания за изпълнение

на дейностите по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“
2022-11-16 11:55:47

Заповед № РД 09-5476/28.10.2021 г. за изменение на Заповед № РД 09-3196/15.11.2021 г. за утвърждаване на Списък на държавните и общински професионални гимназии и средни училища с паралелки за професионална подготовка, Заповед № РД 09-5476/28.10.2021 г. за изменение на Заповед № РД 09-3196/15.11.2021 г. за утвърждаване на Списък на държавните и общински професионални гимназии и средни училища с паралелки за професионална подготовка,

които да участват в техническото и финансовото изпълнение на дейностите и да извършват разходи по проект „Ученически практики – 2“
2022-11-16 11:49:31Страница: 1 от 12

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Проекти и програми
right-shadow