left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Център за АО

Съобщение: 

С оглед приетото на 13 март 2020 г. Решение на Народното събрание за обявяване на извънредно положение и с цел намаляване на необходимостта от физическо посещаване на администрациите Ви уведомяваме за възможностите за комуникация  чрез Системата за сигурно електронно връчване, която замества класическия  метод  за препоръчана  поща  в съответствие  с чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4  от Закона за електронното управление. Използването на Системата изисква регистрация и наличие на валиден квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ. Тя позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Системата е достъпна за използване на адрес: https://edelivery.egov.bg/Звено за административно обслужване (ЗАО)/Център за административно обслужване (ЦАО)

В Звеното за административно обслужване (ЗАО)/Центъра за административно обслужване (ЦАО) се приемат заявления и искания, жалби и протести, сигнали и предложения. Регистрират се и заявления и устни запитвания по Закона за достъп до обществена информация.
Адрес: гр. Търговище, ул. „Иван Вазов” № 1, ет.2, ст. 201
Приемно време: всеки работен ден от 9:00 до 17.30 ч.
Телефон: 0601 62837
Лице за контакт:
Диана Цветанова - главен специалист в отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване"

Регионално управление на образованието - Търговище предоставя възможност за плащания на дължими такси чрез ПОС терминално устройство. То се намира в Звеното за административно обслужване/Центъра за административно обслужване (ЦАО) на РУО - Търговище, стая 201.  ПОС терминалът може да се използва всеки работен ден от 9:00  до 17.30 часа.
down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Център за АО
right-shadow