left-shadow
Изпити и прием на ученици РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Изпити и прием на ученици

 СТАТИСТИКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА НВО - 7 КЛАС ЗА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ СТАТИСТИКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА НВО - 7 КЛАС ЗА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


2022-06-27 11:37:16

Със заповед на началника на РУО – Търговище са определени условия и ред за запознаване с оценените индивидуални работи от НВО VII клас за учебната 2021/2022 г.: Със заповед на началника на РУО – Търговище са определени условия и ред за запознаване с оценените индивидуални работи от НВО VII клас за учебната 2021/2022 г.:


2022-06-27 11:02:42

Седмокласниците могат да проверят резултатите от НВО - 7 клас Седмокласниците могат да проверят резултатите от НВО - 7 клас

на сайта: https://infopriem.mon.bg/
2022-06-24 14:43:52

И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС

В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 10/01.09.2016 г.
2022-06-22 15:28:50

Заповед на началника на РУО – Търговище за определяне на училища, в които ще се приемат документи за участие в класиране за прием на ученици в 8 клас Заповед на началника на РУО – Търговище за определяне на училища, в които ще се приемат документи за участие в класиране за прием на ученици в 8 клас


2022-06-17 11:57:49

ЗАЯВЛЕНИЕ до директора на регионален център за ЗАЯВЛЕНИЕ до директора на регионален център за

подкрепа на процеса на приобщаващото образование
2022-04-28 16:47:23

ЗАЯВЛЕНИЕ за насочване и класиране в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование ЗАЯВЛЕНИЕ за насочване и класиране в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование

в паралелки за придобиване на професионално образование
2022-04-28 16:45:15

Приложение № 1 към Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици Приложение № 1 към Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици

след завършено основно образование професионални гимназии и в професионални паралелки
2022-04-28 16:43:20

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии и Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии и

в паралелки с профил в гимназии или в средни училища
2022-04-28 16:40:41

Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици със СОП и ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици със СОП и ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа,

от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства
2022-04-28 16:37:16Страница: 1 от 13

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2022, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Изпити и прием на ученици
right-shadow