left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Проект ОУД

РУО – Търговище представи електронната образователна платформа „Дигитална раница“ РУО – Търговище представи електронната образователна платформа „Дигитална раница“

На 27.01.2023 г., в конферентната зала на хотел „Терра Европа“ се проведе Информационен ден по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“.
2023-01-30 11:03:14

Обучения на педагогически специалисти по проект „Образование за утрешния ден“ Обучения на педагогически специалисти по проект „Образование за утрешния ден“

На 7 и 8 ноември 2020 г. се проведоха първите две обучения по дейност 3.2. с възложител РУО – Търговище по проект BG05М2ОР001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“.
2020-11-10 15:13:27

Стартират обучения на учители по дигитална грамотност по проект „Образование за утрешния ден“ Стартират обучения на учители по дигитална грамотност по проект „Образование за утрешния ден“

От началото на учебната 2020/2021 година предстои да стартират обучения по дейност 3.2 за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност - ключови дигитални умения - базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение, и др.
2020-09-10 11:35:28

Обща информация за проект ОУД Обща информация за проект ОУД

На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР
2020-06-01 14:51:51Страница: 1 от 1
1

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Проект ОУД
right-shadow