left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Образци на документи

ИСКАНЕ за определяне на допълнително трудово възнаграждение на директора за организация и контрол по провеждане на външни оценявания ИСКАНЕ за определяне на допълнително трудово възнаграждение на директора за организация и контрол по провеждане на външни оценявания


2024-04-01 14:52:53

ДОКЛАД за определяне на допълнително трудово възнаграждение на директора за 24-ти май, 15 септември, Коледа ДОКЛАД за определяне на допълнително трудово възнаграждение на директора за 24-ти май, 15 септември, Коледа


2024-04-01 14:51:48

ДОКЛАД за определяне на еднократно допълнително трудово възнаграждение на директора ДОКЛАД за определяне на еднократно допълнително трудово възнаграждение на директора


2024-04-01 14:49:49

Доклад командировка - 2024 Доклад командировка - 2024


2024-04-01 14:41:52

Отчет командировки Отчет командировки


2023-03-24 16:57:00

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК В ПЕРИОД ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК В ПЕРИОД


2022-09-19 09:32:04

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО


2020-11-25 17:31:06

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В БАНКА КАДРИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В БАНКА КАДРИ


2020-11-25 17:29:06

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

за признаване на квалификация от началника на РУО - Приложение №16 към чл.51, ал. 1 НА НAРЕДБА №15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
2019-06-28 14:02:43

КАРТА КАРТА

за отчитане на вътрешноинституционална квалификация
2019-06-28 13:57:01Страница: 1 от 1
1

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Образци на документи
right-shadow