left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Механизъм за обхват

Заповед за определяне на районите и екипите за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система Заповед за определяне на районите и екипите за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система

на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в област Търговище
2021-08-10 09:36:11

Заповед за определяне на районите за работа на  екипите за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на Заповед за определяне на районите за работа на екипите за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на

деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в област Търговище
2020-08-21 16:27:47

Отчет за изпълнение на дейностите по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането Отчет за изпълнение на дейностите по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането

от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
2020-06-01 15:45:55

Заповед за определяне на екипите за съвместна работа на институциите по обхващане и включване Заповед за определяне на екипите за съвместна работа на институциите по обхващане и включване

в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в област Търговище
2020-06-01 15:38:30

Образователен медиатор от област Търговище с награда от министъра на образованието и науката Образователен медиатор от област Търговище с награда от министъра на образованието и науката

Днес, 22.04.2020 г., началникът на Регионалното управление на образованието в Търговище г-жа Елка Станчева връчи награда на ученика Божидар, който е образователен медиатор в Основно училище „Георги Бенковски“ с. Беломорци.
2020-04-22 16:30:14

Отчет за изпълнение на дейностите по Механизъм за съвместна работа на институциите Отчет за изпълнение на дейностите по Механизъм за съвместна работа на институциите

по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
2018-12-11 09:43:15

Обучение на членовете на екипите за обхват Обучение на членовете на екипите за обхват


2018-12-11 09:40:03

Декларация - образец Декларация - образец


2018-12-11 09:35:35

Състав и райони за работа на екипите за съвместна работа на институциите Състав и райони за работа на екипите за съвместна работа на институциите

Заповед за определяне на районите за работа на екипите за съвместна работа на институциите за обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и техните ръководители и график за посещения по домовете
2018-12-06 14:41:21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 8 ЮНИ 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 8 ЮНИ 2018 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 от 8 ЮНИ 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
2018-12-06 14:23:26Страница: 1 от 2

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Механизъм за обхват
right-shadow