left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Декл. по чл.35, ал.1, т.2 /по отм. ЗПКОНПИ/

РЕГИСТЪР НА  ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2, актуализиран към 15.06.2023 г.  (публ. на 15.06.2023 г.)  

Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2, актуализиран към 15.06.2022 г.  (публ. на 15.06.2022 г.)

Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ към 14.06.2021 г.  (публ. на 14.06.2021 г.)


Община Населено място Училище /Институция Име, презиме и фамилия на лицето, подало декларацията Длъжност на лицето, подало декларацията Вх. №  и дата на подаване на декларацията Вид на декларацията
Търговище Търговище  РУО - Търговище Диана Иванова Цветанова главен специалист ЧР-16-2/08.05.2019 г.
ЧР-16-7/16.03.2022 г.
ЧР-16-3/03.05.2023 г
 
т. 2 
т. 2  
т. 2
Търговище Търговище  РУО - Търговище Цветанка Иванова Симеонова главен специалист-човешки ресурси ЧР-16-1/18.04.2019 г. 
ЧР-16-6/16.03.2022 г. 
ЧР-16-2/12.04.2023 г.    
т. 2 
т. 2  
т. 2
Антоново Антоново Средно училище  "Свети Свети Кирил и Методий" Мария Асенова Михайлова директор 26/30.04.2019 г.
41/10.05.2022 г.
13/24.03.2023 г
т. 2 
т. 2  
т. 2
Антоново Изворово Начално училище "Д-р Петър Берон" Ангелина Каменова Ангелова директор 52/13.05.2019 г. 
19/28.04.2022 г.
23/28.04.2023 г.
т. 2    
т. 2  
т. 2
Антоново Стеврек Основно училище  "Никола Йонков Вапцаров" Юксел Хюсеинов Махмудов директор 15/11.04.2019 г.
38/10.05.2022 г.
39/10.05.2023 г.
т. 2  
т. 2   
т. 2
Антоново Трескавец Основно училище  "Никола Йонков Вапцаров" Фатме Османова Алиева директор 19/19.04.2019 г.
38/12.05.2021 г.
51/12.05.2022 г.
41/10.05.2023 г.
т. 2
т. 2 
т. 2  
т. 2
Омуртаг Беломорци Основно училище "Георги Бенковски" Диана Стойкова Стоянова директор 21/23.04.2019 г.
32/05.05.2022 г.
24/02.05.2023 г
т. 2  
т. 2  
т. 2
Омуртаг Врани кон Основно училище "Никола Йонков Вапцаров"  Сейфидин Шекибов Ереджебов директор 41/09.05.2019 г.
48/11.05.2022 г.
40/10.05.2023 г.
т. 2  
т. 2  
т. 2
Омуртаг Зелена морава Основно училище "Христо Ботев" Емилия Бончева Стефанова директор 51/13.05.2019 г.
22/03.05.2022 г.
32/05.05.2023 г.
т. 2  
т. 2  
т. 2
Омуртаг Камбурово Основно училище  "Христо Ботев" Здравка Кръстева Динчева директор 30/07.05.2019 г.
42/10.05.2022 г.
30/05.05.2023 г
т. 2  
т. 2  
т. 2
Омуртаг Омуртаг Първо начално училище "Христо Смирненски" Стелиян Иванов Борисов директор 37/09.05.2019 г.
17/21.04.2022 г.
27/04.05.2023 г
т. 2  
т. 2  
т. 2
Омуртаг Омуртаг Второ начално училище  "Васил  Левски" Вилдан Еюбова Билялова директор 01/07.01.2021 г.
44/11.05.2022 г.
45/11.05.2023 г
т. 2   
т. 2  
т. 2
Омуртаг Омуртаг Профилирана гимназия "Симеон Велчев" Димитър Христов Димитров директор 35/08.05.2019 г.
21/29.04.2022 г.
25/03.05.2023 г.
т. 2   
т. 2  
т. 2
Омуртаг Омуртаг Основно училище  "Акад. Даки Йорданов" Теодора Цветанова Витова директор 36/09.05.2019 г.
18/26.04.2022 г.
07/27.02.2023 г.
т. 2  
т. 2  
т. 2
Омуртаг Омуртаг Професионална гимназия   по транспорт и лека промишленост Райна Стоянова Панайотова директор 29/02.05.2019 г.
27/04.05.2022 г.
20/26.04.2023 г.
т. 2  
т. 2  
т. 2
Омуртаг Плъстина Основно училище   "Д-р Петър Берон" Мустафа Ахмедов Ваклев директор 61/29.07.2022 г.
53/15.05.2023 г.
т. 2  
т. 2
Опака Голямо градище Основно училище   "Алеко  Константинов" Джошкун Сабриев Феимов директор 25/24.04.2019 г.
21/08.05.2020 г.
46/14.05.2021 г.
34/09.05.2022 г.
49/12.05.2023 г.
т. 2
т. 2
т. 2  
т. 2  
т. 2
Опака Крепча Основно училище  "Васил Левски" Седат Фехимов Мехмедов директор 09/29.03.2019 г.
40/10.05.2022 г.
46/11.05.2023 г.
т. 2   
т. 2  
т. 2
Опака Опака Средно училище  "Васил Левски" Борислав Петров Борисов директор 49/13.05.2019 г.
23/10.05.2021 г.
28/04.05.2022 г.
28/05.05.2023 г.
т. 2
т. 2  
т. 2  
т. 2
Попово Водица Основно училище    "Отец Паисий" Момчил Николаев Александров директор 71/01.09.2020 г.
46/11.05.2022 г.
36/10.05.2023 г.
т. 2   
т. 2  
т. 2
Попово Зараево Основно училище "Свети свети Кирил и Методий" Искра Ганчева Петкова директор 75/16.12.2020 г.
37/10.05.2022 г.
44/11.05.2023 г.
т. 2   
т. 2  
т. 2
Попово Ломци Основно училище " Христо Ботев"  с. Ломци Георги Димитров Колев директор 66/14.08.2020 г.
12/01.04.2022 г.
18/25.04.2023 г.
т. 2  
т. 2  
т. 2
Попово Попово Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" Румен Коев Рачев директор 42/10.05.2019 г.
44/05.06.2020 г.
51/14.05.2021 г.
25/03.05.2022 г.
15/06.04.2023 г.
т. 2
т. 2
т. 2  
т. 2  
т. 2
Попово Попово Основно училище "Свети Климент Охридски" Иван Владимиров Иванов директор 02/18.02.2022 г.
37/10.05.2023 г. 
т. 2  
т. 2   
Попово Попово Основно училище   "Любен Каравелов" Светослав Янков Минчев директор 18/18.04.2019 г.
33/05.05.2022 г.
22/27.04.2023 г.
т. 2  
т. 2  
т. 2
Попово Попово Профилирана гимназия "Христо Ботев" Атанас Стефанов Атанасов директор 65/07.08.2020 г.
07/14.04.2021 г.
16/21.04.2022 г.
16/13.04.2023 г.
т. 2
т. 2  
т. 2  
т. 2
Попово Попово Професионална гимназия   по техника и лека промишленост Каролина Димова Христова-Маркова директор 31/07.05.2019 г.
20/29.04.2022 г.
29/05.05.2023 г.
т. 2  
т. 2  
т. 2
Попово Попово Професионална гимназия   по селско стопанство Теменуга Иванова Тодорова директор 08/26.03.2019 г.
07/18.03.2022 г.
04/24.02.2023 г. 
т. 2  
т. 2  
т. 2
Попово Садина Основно училище "Христо Ботев" Илка Банева Дечева директор 24/23.04.2019 г.
23/03.05.2022 г.
26/04.05.2023 г.
т. 2  
т. 2  
т. 2
Попово Светлен Основно училище  "Антон Страшимиров" Биляна Неделчева Милева директор 10/08.04.2019 г.
17/23.04.2021 г.
15/19.04.2022 г.
19/26.04.2023 г.
т. 2
т. 2  
т. 2  
т. 2
Попово Славяново Oсновно училище " Васил Левски " Златинка Стефанова Спасова директор 55/27.07.2021 г.
24/03.05.2022 г.
06/27.02.2023 г.
т. 2  
т. 2  
т. 2
Търговище Вардун Основно училище "Христо Ботев" Нихат Мехмедов Билялов директор 11/09.04.2019 г.
52/13.05.2022 г.
11/13.03.2023 г.
т. 2  
т. 2  
т. 2
Търговище Голямо ново Основно училище  "Георги  Стойков Раковски" Стилиана Николова Димитрова директор 33/08.05.2019 г.
50/12.05.2022 г.
34/09.05.2023 г.
т. 2   
т. 2  
т. 2
Търговище Драгановец Основно училище   "Св.Св. Кирил и Методий" Мария Чавдарова Янева директор 72/01.09.2020 г.
49/14.05.2021 г.
55/16.05.2022 г.
38/10.05.2023 г.
т. 2
т. 2   
т. 2  
т. 2
Търговище Дралфа Основно училище  "Св.св. Кирил и Методий" Цветелина Стойнова Дамянова директор 23/23.04.2019 г.
45/05.06.2020 г.
47/11.05.2022 г.
05/27.02.2023 г.
т. 2
т. 2  
т. 2  
т. 2
Търговище Лиляк Основно училище "Христо Ботев" Мария Манева Иванова директор 32/08.05.2019 г.
05/17.03.2022 г.
42/11.05.2023 г.
т. 2  
т. 2  
т. 2
Търговище Макариополско Обединено училище   "Христо Ботев" Милчо Василев Манев директор 06/25.03.2019 г.
04/15.04.2020 г.
02/18.03.2021 г.
09/28.03.2022 г.
08/27.02.2023 г.
т. 2
т. 2
т. 2   
т. 2  
т. 2
Търговище Надарево Основно училище   "Паисий  Хилендарски" Веселин Добринов Николов директор 50/13.05.2019 г.
54/16.05.2022 г.
51/12.05.2023 г.
т. 2   
т. 2  
т. 2
Търговище Подгорица Основно училище "Отец Паисий" Айфер Мустафова Мехмедова директор 62/01.08.2022 г.
31/05.05.2023 г.
т. 2  
т. 2
Търговище Търговище Първо основно училище   "Христо Ботев" Димитър Кънчев Алексиев директор 40/09.05.2019 г.
13/14.04.2022 г.
43/11.05.2023 г.
т. 2  
т. 2  
т. 2
Търговище Търговище Второ основно училище  "Никола Йонков Вапцаров" Таня Пенчева Петкова директор 07/25.03.2019 г.
14/15.04.2022 г.
10/10.03.2023 г.
т. 2  
т. 2  
т. 2
Търговище Търговище Трето основно училище  "Петко Рачов Славейков" Наталия Стефанова Миланова директор 69/01.09.2020 г.
31/05.05.2022 г.
50/12.05.2023 г.
т. 2   
т. 2  
т. 2
Търговище Търговище  Четвърто основно училище  "Иван Вазов" Бойка Йорданова Сотирова директор 22/23.04.2019 г.
06/18.03.2022 г.
12/13.03.2023 г.
т. 2    
т. 2  
т. 2
Търговище Търговище Спортно  училище  "Никола Симов" Надежда Пенева Коева директор 67/31.08.2020 г.
43/10.05.2022 г.
17/21.04.2023 г.
т. 2   
т. 2  
т. 2
Търговище Търговище Първо средно училище "Свети Седмочисленици" Петранка Петрова Ангелова директор 64/07.09.2022 г.
03/22.02.2023 г.
т. 2  
т. 2
Търговище Търговище Професионална гимназия по  икономическа информатика "Джон Атанасов" Виолета Маринова Вичева-Иванова

 
директор

 
60/04.10.2021 г.
11/29.03.2022 г.
47/12.05.2023 г.
т. 2
т. 2  
т. 2
Търговище Търговище Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Велики" Николай Иванов Николов директор 20/19.04.2019 г.
30/04.05.2022 г.
21/27.04.2023 г.
т. 2    
т. 2  
т. 2
Търговище Търговище Професионална гимназия    по електротехника и строителство Фана Алдинова Чолакова директор 61/05.10.2021 г.
29/04.05.2022 г.
09/01.03.2023 г.
т. 2    
т. 2  
т. 2
Търговище Търговище Професионална гимназия по   туризъм и хранително-вкусови технологии "Алеко Константинов" Йордан Панайотов Шиваров директор 70/01.09.2020 г.
35/12.05.2021 г.
39/10.05.2022 г.
52/12.05.2023 г.
т. 2
т. 2    
т. 2  
т. 2
Търговище Търговище Професионална гимназия   по земеделие Стела Томова Стефанова директор 57/07.09.2021 г.
45/11.05.2022 г.
35/09.05.2023 г.
т. 2   
т. 2  
т. 2
Търговище Търговище Второ  средно училище   "Професор Никола Маринов" Анета Иванова Куманова директор 45/13.05.2019 г.
56/16.05.2022 г.
48/12.05.2023 г.
т. 2    
т. 2  
т. 2
Търговище Търговище Център за специална образователна подкрепа  Йорданка Димитрова Маринкова директор 34/08.05.2019 г.
26/03.05.2022 г.
33/09.05.2023 г.
т. 2   
т. 2  
т. 2

*Информацията е обновена на 15.06.2023 г.


down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Декл. по чл.35, ал.1, т.2 /по отм. ЗПКОНПИ/
right-shadow