left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Приключили проекти

Регионална кръгла маса по проект „Твоят час” Регионална кръгла маса по проект „Твоят час”

На 04.12.2018 г. се проведе Регионална кръгла маса по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС).
2018-12-06 17:41:56

Информационен ден по проект „Твоят час” Информационен ден по проект „Твоят час”

Днес, 10.10.2018 г., с редица прояви беше отбелязано успешното приключване на дейностите и инициативите по проекта „Твоят час” в Търговище.
2018-10-10 17:42:32

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН по проект „ТВОЯТ ЧАС” на 10.10.2018 г. ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН по проект „ТВОЯТ ЧАС” на 10.10.2018 г.


2018-10-08 09:42:17

Покана за участие в дейностите по проект „НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ Покана за участие в дейностите по проект „НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ

С настоящата покана се открива процедура за участие на училищата в трети обучителен етап по проект “Нов шанс за успех”. Училищата, които желаят да участват в проектните обучения, подават заявление в РУО-Търговище с изискващите се придружаващи документи. Крайният срок за подаване на документите за кандидатстване е до 12.00 часа на 21.09.2018 г.
2018-09-12 09:07:23

„Нов шанс за успех” в ОУ „Г. С. Раковски” с. Голямо ново „Нов шанс за успех” в ОУ „Г. С. Раковски” с. Голямо ново

През учебната 2017/2018 година Основно училище „Г. С. Раковски” с. Голямо ново участва в проект „Нов шанс за успех”
2018-09-12 08:58:04

Организиране и провеждане на изпити за валидиране на  резултати от неформално обучение и информално учене Организиране и провеждане на изпити за валидиране на резултати от неформално обучение и информално учене

Съгласно Инструкция за организиране и провеждане на обученията в курсове за ограмотяване и в курсове за придобиване на компетентности от прогимназиален етап по проект „Нов шанс за успех” към „Ограмотяване на възрастни – Фаза 1”,
2018-09-11 12:52:43

Приключиха ученическите практики Приключиха ученическите практики

в област Търговище по Проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“, финансиран по ОПНОИР 2014-2020.
2018-08-02 12:27:10

Близо 5 хиляди ученици от областта са обхванати в групите по проект „Твоят час” Близо 5 хиляди ученици от областта са обхванати в групите по проект „Твоят час”

31 групи за извънкласни дейности по интереси с общ брой обхванати ученици 4992 от всички възрастови групи бяха сформирани през изминалата учебна година по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС).
2018-07-30 16:18:15

Мониторинг в ПГИИ Мониторинг в ПГИИ "Джон Атанасов" гр. Търговище

по Проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“, финансиран по ОПНОИР 2014-2020
2018-06-28 16:34:20

Мониторинг в ПГEС гр. Търговище Мониторинг в ПГEС гр. Търговище

по Проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“, финансиран по ОПНОИР 2014-2020
2018-06-21 16:31:15Страница: 1 от 5

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Приключили проекти
right-shadow