left-shadow
Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Конкурси

Обява за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието (РУО) – Търговище

(публ. на 21.11.2023 г.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прекратяване на конкурс за заемане на длъжността "директор" на училища от област Търговище, обявен със Заповед № РД 06-124/05.07.2022 г. 
(публ. на 24.08.2023 г.)


Прекратяване на конкурсната процедура за длъжността "директор" на 3 училища с непостъпили заявления на кандидати  (публ. на 09.08.2022 г.)


Списък на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „директор” на Специално училище за ученици с увреден слух ,,Свети Иван Рилски“, гр. Търговище (публ. 12.08.2022 г.).

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „директор” на училище на територията на област Търговище(публ. 10.08.2022 г.)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. ОБЯВА за конкурс за заемане на длъжността „директор” на  училища на територията на област Търговище

на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат
 

 
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните училища трябва да познават и прилагат
_______________________________________________________________________________________________

П Р И К Л Ю Ч И Л И    К О Н К У Р С И
_______________________________________________________________________________________________

Обява за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието (РУО) – Търговище

(публ. на 31.08.2023 г.)

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс (публ. 18.09.2023 г.)

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

Окончателни резултати
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Обява за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието (РУО) – Търговище

(публ. на 31.08.2023 г.)  
Конкурсната процедура за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Търговище, обявена със Заповед № РД 09-2027/25.08.2023 г., поради непостъпили заявления за участие в конкурсната процедура до обявения краен срок за подаване на документи, е прекратена. (публ. 15.09.2023 г.)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заповед № РД09- 1443/07.07.2023 г. на министъра на образованието и науката за обявен конкурс в Българското средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия за свободни места за 2023/2024 година:

1. за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап(български език и литература) - 1 място;

2. за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (история и цивилизации и география и икономика) - 1 място.

Срокът за подаване на документи в Министерството на образованието и науката е 19.07.2023 г. включително, на адрес: София 1000, бул."Княз Дондуков" № 2А, Дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" (за контакти: тел: 02 92 17 428).   (публ. на 07.07.2023 г.)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заповед № РД09- 1261/23.06.2023 г. на министъра на образованието и науката за обявен конкурс в Българското средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия за свободни места за 2023/2024 година:

1. за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (математика  с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по информатика и информационни технологии)" - 1 място;

2. за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап(английски език) - 1 място;

3. за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (физическо възпитание и спорт) - 1 място.

Срокът за подаване на документи в Министерството на образованието и науката е 19.07.2023 г. включително, на адрес: София 1000, бул."Княз Дондуков" № 2А, Дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" (за контакти: тел: 02 92 17 428).  (публ. на 23.06.2023 г.)


Заповед № РД09 - 1260/23.06.2023 г. на министъра на образованието и науката за обявен конкурс в Българското средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка република за заемане на длъжността:

-  „учител, начален етап на образованието” - 1 място;

-  „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (английски език)" - 1 място;

-  „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (история и цивилизации)" - 1 място.

Срокът за подаване на документи в Министерството на образованието и науката е 19.07.2023 г. включително, на адрес: София 1000, бул."Княз Дондуков" № 2А, Дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" (за контакти: тел: 02 92 17 428).   (публ. на 23.06.2023 г.)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обява за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване“ в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) – Търговище

(публ. на 02.05.2023 г.)
 

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс (публ. 19.05.2023 г.)

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

Окончателни резултати (публ. 07.06.2023 г.)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обява за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието (РУО) – Търговище
(публ. на 05.04.2023 г.)  

Със заповед № РД09-887/24.04.2023 г. конкурсната процедура за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Търговище е прекратена поради непостъпили заявления за участие в конкурсната процедура до обявения краен срок за подаване на документи. (публ. 25.04.2023 г.)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заповед № РД09- 249/02.02.2023 г. на министъра на образованието и науката за обявен конкурс в Българското средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия за заемане на длъжността  „главен счетоводител" - 1 място (публ. на сайта на МОН на 07.02.2023 г.)

 
Срокът за подаване на документи в Министерството на образованието и науката е 30 дни от публикуване на обявата включително, на адрес: София 1000, бул."Княз Дондуков" № 2А, Дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" (за контакти: тел: 02 92 17 428).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заповед № РД09- 5939/20.12.2022 г. на министъра на образованието и науката за обявен конкурс в Българското средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия за заемане на длъжността  „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (изобразително изкуство  с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по технологии и предприемачество)" - 1 място
 
Срокът за подаване на документи в Министерството на образованието и науката е 27.01.2023 г. включително, на адрес: София 1000, бул."Княз Дондуков" № 2А, Дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" (за контакти: тел: 02 92 17 428).
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Заповед на министъра на образованието и науката за обявяване на свободни места за учители в българските държавни училища в чужбина.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2023, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Конкурси
right-shadow