left-shadow
Прием в VIII клас РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Прием в VIII клас

Проект на заповед за утвърждаване на ДПП за 8 клас Проект на заповед за утвърждаване на ДПП за 8 клас


2023-03-29 15:27:40

ЗАЯВКА РАБОТОДАТЕЛИ ЗАЯВКА РАБОТОДАТЕЛИ


2022-12-08 11:11:05

Брой ученици, обучаващи се в десети клас на образователните институции в област Търговище Брой ученици, обучаващи се в десети клас на образователните институции в област Търговище


2022-12-07 12:26:54

Брой ученици, обучаващи се в седми клас на образователните институции Брой ученици, обучаващи се в седми клас на образователните институции

в област Търговище
2022-12-07 12:24:56

Планирани целеви стойности на местата за професионална подготовка, Планирани целеви стойности на местата за професионална подготовка,

на местата в STEM профили и професии и максималния брой паралелки в VIII клас
2022-12-06 10:52:07

Списъци със STEM професии и профили Списъци със STEM професии и профили


2022-12-06 10:47:27

 Списък на неспециализираните училища, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас Списък на неспециализираните училища, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас

в паралелки за профилирана и за професионална подготовка за учебната 2023/2024 учебна година
2022-11-30 15:29:50

Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас

в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища
2022-11-30 15:26:54

Реализиран държавен план-прием за учебната 2022/2023 година по профили и професии Реализиран държавен план-прием за учебната 2022/2023 година по профили и професии

в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на област Търговище
2022-09-16 11:39:56

Брой на записаните ученици по паралелки от държавния прием след трети етап на класиране Брой на записаните ученици по паралелки от държавния прием след трети етап на класиране

и записаните съгласно чл. 70, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
2022-09-09 16:35:47Страница: 1 от 10

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2023, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Прием в VIII клас
right-shadow