left-shadow
Прием в VIII клас РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Прием в VIII клас

ЗАЯВЛЕНИЕ до директора на регионален център за ЗАЯВЛЕНИЕ до директора на регионален център за

подкрепа на процеса на приобщаващото образование
2022-04-28 16:47:23

ЗАЯВЛЕНИЕ за насочване и класиране в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование ЗАЯВЛЕНИЕ за насочване и класиране в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование

в паралелки за придобиване на професионално образование
2022-04-28 16:45:15

Приложение № 1 към Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици Приложение № 1 към Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици

след завършено основно образование професионални гимназии и в професионални паралелки
2022-04-28 16:43:20

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии и Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии и

в паралелки с профил в гимназии или в средни училища
2022-04-28 16:40:41

Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици със СОП и ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици със СОП и ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа,

от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства
2022-04-28 16:37:16

Държавен план-прием за учебната 2022/2023 година по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, Държавен план-прием за учебната 2022/2023 година по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии,

в средните и обединените училища в област Търговище
2022-04-21 15:42:04

Проект на заповед за утвърждаване на ДПП за 8 клас Проект на заповед за утвърждаване на ДПП за 8 клас


2022-04-05 15:35:43

Правила за планиране и реализиране на ДПП и на ДДПП в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, Правила за планиране и реализиране на ДПП и на ДДПП в неспециализираните профилирани и професионални гимназии,

в средните и обединените училища
2021-12-15 10:42:41

Списъци със STEM професии и профили Списъци със STEM професии и профили


2021-12-15 10:38:33

Планирани целеви стойности на местата за професионална подготовка, Планирани целеви стойности на местата за професионална подготовка,

на местата в STEM профили и професии и максималния брой паралелки в VIII клас
2021-12-15 10:34:59Страница: 1 от 8

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2022, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Прием в VIII клас
right-shadow