left-shadow
Изнесени уроци в музея РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Изнесени уроци в музея

     На 20.12.2022 г., учители от област Търговище участваха в работна среща за оказване на методическа подкрепа, организирана от Регионалното управление на образованието в Търговище. Темата на срещата бе „Алгоритъм за конструиране на програма за музейно-училищни уроци“, а домакин бе Историческия музей в гр. Попово. Проявата бе открита от началника на РУО г-жа Елка Станчева. Присъстваха още експерти от управлението – г-жа Мария Вълчева, ст. експерт по ОНГОР, г-н Симеон Симеонов, ст. експерт по ПОО и г-жа Маргарита Гаджовска, ст. експерт по математика. 
     Алгоритъмът за разработване на училищен урок в музейна среда бе представен от д-р Васка Белчовска-Неделчева, заместник-директор на ПГСС „Н. Пушкаров“ гр. Попово. Тя посочи идеята, целите и задачите, които се постигат при провеждането на уроци в музея. Г-жа Белчовска представи своя опит пред присъстващите учители и отговори на възникнали по време на представянето въпроси. 
     През 2020 г. г-жа Белчовска е отличена с първо място в Национален конкурс за учител за най-добър урок, проведен в културна институция, музей или галерия по Модула „Културните институции като образователна среда“ на НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“. 
     Участниците в срещата имаха възможността да разгледат постоянните експозиции в Исторически музей гр. Попово. Директорът на институцията г-н Владимир Иванов разказа на учителите исторически факти за създаването на град Попово, за местните занаяти, за порядките и обичаите, за видни личности на града и други интересни подробности от живота в града през миналия век.
 
Галина Димитрова
Ст. експерт по ОСО в РУО – Търговище 
 

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2023, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Изнесени уроци в музея
right-shadow