left-shadow
Организиране и провеждане на обучения на учители в ЦЕРН РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Организиране и провеждане на обучения на учители в ЦЕРН

 Поканата се отнася до:
- учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и/или „Информатика“ през учебната 2022/2023 година;
- учители, преподаващи учебните предмети информатика и/или информационни технологии от общообразователната подготовка през учебната 2022/2023 година;
- учител в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“
 
Поканата,заявлението,справката и декларацията са обявени на официалния сайт на МОН в рубликата Национална програма "Квалификация на педагогическите специалисти"
(https://web.mon.bg/bg/101243), откъдето могат да бъдат изтеглени.

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2023, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Организиране и провеждане на обучения на учители в ЦЕРН
right-shadow