left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ е отворена за кандидатстване

      Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) обявява за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Програма „Образование“ 2021-2027 г.  
     
      Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и ще допринесе за прилагането на Европейската гаранция за децата за подкрепа на целевите действия и структурните реформи за борба с детската бедност. 
     
       Първият срок на кандидатстване е 22 май 2024 г.

Детайлна информация и пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg, http://opnoir.bg, www.eufunds.bg, https://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1289

П
овече информация: линк

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ е отворена за кандидатстване
right-shadow