left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Програма за кариерно ориентиране на ниво училище

       Кариерни консултанти от центъра по кариерно ориентиране Търговище и педагогически специалисти от СУ „Проф. Н. Маринов“  участваха в тридневно обучение по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Участниците в обучението бяха запознати с богатия инструментариум, създаден по проекта до момента, както и с новите дейности, които ще се апробират на ниво училище за периода 2016 – 2017 година. Обучителят  Д-р Стефанка Томчева презентира Програмата за кариерното ориентиране на учениците на ниво училище и основните организационни аспекти, методи за работа, теми за кариерно ориентиране, които се реализират в начален, прогимназиален и гимназиален етап в пилотните училища в цялата страна.
  За пилотно училище на територията на област Търговище е избрано СУ„Проф.Н.Маринов”, в което вече е сформиран екип. В екипа от специалисти са включени: директорът на училището - Галя Панайотова, педагогическият съветник-Стойне Калайджийски и класният ръководител - Соня Симеонова. Заедно с консултантите от ЦКО – Търговище те ще подпомагат учениците в тяхното личностно и кариерно развитие и професионално ориентиране. Програмата за кариерно ориентиране на ниво училище предвижда  създаване и функциониране на клуб „Кариера” на територията на училището, където участниците под формата на игри, професиографски екскурзии и тренинги ще се запознаят отблизо с различните професии.
  Центърът за кариерно ориентиране в Търговище продължава да предоставя услуги по кариерно ориентиране на всички ученици, групови и индивидуални консултации, информация за видовете средни училища и висши учебни заведения. В новата фаза на проекта са включени инструменти за ранно кариерно ориентиране на ученици, застрашени от отпадане и ученици със специални образователни потребности.
Центърът за кариерно ориентиране се помещава в регионална библиотека „Петър Стъпов“
Тел. 060162079

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Програма за кариерно ориентиране на ниво училище
right-shadow