left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

STEM дни „Да творим в екип“ 2023

      За пета поредна учебна година РУО – Търговище организира STEM дни „Да творим в екип“ за открити практики с цел обмен на общи идеи между различни училища, предлагащи STEM профили/професии. Началото на кампанията тази година бе дадено с открит урок в паралелка със STEM професия „Техник по транспортна техника“, специалност „Автотранспортна техника“ в Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр. Омуртаг, под ръководството на учителя Муса Мусов. Присъстваха директори, заместник-директори и учители от училищата с гимназиален етап в област Търговище. Откритият урок се проведе в XII клас по учебен предмет „Автотранспортна техника“. Той бе представен чрез уникалната технология на zSpace – виртуална и добавена реалност(VR/AR) в STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) обучението. ZSpace е единствена по рода си технология, чрез която учениците учат чрез виртуални 3D холограми и симулации на експерименти във виртуална и добавена реалност. Технологията е комбинация от хардуер, софтуер и учебно съдържание, специално насочено към подготовката на учениците в различни STEM дисциплини. Комбинацията от виртуална и добавена реалност, 3D, интерактивност на zSpace променя начина, по който се обучават учениците, приемат информация, усвояват нови знания и ги прилагат на практика в класната стая. След края на урока учителят Муса Мусов демонстрира приложението на технологията по предмети от общообразователна подготовка. Присъстващите дадоха своята оценка за работата на учителя и обсъдиха конкретни начини за подобряване на STEM уроците. До края на учебната година предстоят още три открити урока.
 

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
STEM дни „Да творим в екип“ 2023
right-shadow