left-shadow
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Информационен ден - Проект „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ Информационен ден - Проект „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“

Провеждане на онлайн информационен ден по обявена за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
2022-03-16 15:30:00

Протокол за резултатите на учениците, участвали в областен кръг на олимпиадата по ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА за учебната 2021/2022 година Протокол за резултатите на учениците, участвали в областен кръг на олимпиадата по ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА за учебната 2021/2022 година


2022-03-14 16:33:18

Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата ЗНАМ И МОГА за учебната 2021/2022 година Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата ЗНАМ И МОГА за учебната 2021/2022 година


2022-03-14 16:11:44

Протокол с резултати от областен кръг на олимпиада по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 5. и 6. клас за учебната 2021/2022 година Протокол с резултати от областен кръг на олимпиада по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 5. и 6. клас за учебната 2021/2022 година


2022-03-14 16:09:31

Проучване сред учителите относно обучението в електронна среда Проучване сред учителите относно обучението в електронна среда

РУО - Търговище извършва проучване за установяване на удовлетвореността на учителите от обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС)
2022-03-14 15:56:35

Протокол за резултати на учениците, участвали в Областен кръг на олимпиада по АСТРОНОМИЯ за учебната 2021/2022 година Протокол за резултати на учениците, участвали в Областен кръг на олимпиада по АСТРОНОМИЯ за учебната 2021/2022 година


2022-03-11 11:09:36

Протокол за резултати на учениците от 4 до 6 клас, участвали в Областен кръг на олимпиада по МАТЕМАТИКА за учебната 2021/2022 година Протокол за резултати на учениците от 4 до 6 клас, участвали в Областен кръг на олимпиада по МАТЕМАТИКА за учебната 2021/2022 година


2022-03-10 15:39:53

Брой на местата в училищата, осъществяващи обучение в XI клас по съответните профили или специалности от професии Брой на местата в училищата, осъществяващи обучение в XI клас по съответните профили или специалности от професии

по съответните профили или специалности от професии за учебната 2022/2023 година
2022-03-09 16:31:34

Дейности за насочване и записване на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна Дейности за насочване и записване на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна

за обучение в български държавни и общински детски градини и училища
2022-03-09 15:57:57

Продължава предоставянето на психологическа подкрепа чрез безплатните телефонни линии, открити от МОН Продължава предоставянето на психологическа подкрепа чрез безплатните телефонни линии, открити от МОН

Във връзка с усложнената геополитическа обстановка, свързана с военните действия в Украйна, продължава предоставянето на психологическа подкрепа чрез безплатните телефонни линии
2022-03-08 11:57:24Страница: 5 от 80

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2022, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
right-shadow