left-shadow
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Детски градини обмениха опит относно адаптацията на децата Детски градини обмениха опит относно адаптацията на децата

Днес, 25.10.2022 г., се проведе работна среща за обмяна на опит между детски градини в област Търговище.
2022-10-25 16:21:49

Учител от ПГТЛП – Попово с награда за иновации Учител от ПГТЛП – Попово с награда за иновации

В петък, 21.10.2022 г., в зала 3 на Националния дворец на културата в София се проведе Национален форум „Училищата с иновации за бъдещето“.
2022-10-24 17:20:00

Работна среща по проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ Работна среща по проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Териториалният екип за управление на проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ към РУО-Търговище взе участие в организираната от Екипа за организация и управление на проекта работна среща на 17 и 18 октомври 2022 г. в гр. Банско. На работната среща се обсъдиха изпълнението на проекта и предстоящите дейности, свързани с електронната система, финансирането и отчитането на проектните дейности.
2022-10-20 15:17:01

Разяснителни кампании за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование, недопускане на дискриминация и възпитание в толерантност. Разяснителни кампании за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование, недопускане на дискриминация и възпитание в толерантност.

В изпълнение на дейност 5 „Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация“ от проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, в градовете Търговище и Омуртаг съответно на 05 октомври и 07 октомври се проведоха разяснителни кампании за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование, недопускане на дискриминация и възпитание в толерантност. Програмата на всяка кампания е с времетраене 6 часа и се изпълнява съвместно с психолог и мотиватор от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, който е партньор по проекта.
2022-10-20 15:06:42

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК В ПЕРИОД ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК В ПЕРИОД


2022-09-19 09:32:04

Реализиран държавен план-прием за учебната 2022/2023 година по профили и професии Реализиран държавен план-прием за учебната 2022/2023 година по профили и професии

в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на област Търговище
2022-09-16 11:39:56

РУО проведе работно съвещание с директорите на училища в област Търговище преди началото на новата учебна година РУО проведе работно съвещание с директорите на училища в област Търговище преди началото на новата учебна година

Днес, 13.09.2022 г., в актовата зала на Първо основно училище „Христо Ботев“ гр. Търговище се проведе работна среща с директорите на всички 50 училища в област Търговище.
2022-09-13 14:57:35

Брой на записаните ученици по паралелки от държавния прием след трети етап на класиране Брой на записаните ученици по паралелки от държавния прием след трети етап на класиране

и записаните съгласно чл. 70, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
2022-09-09 16:35:47

СПРАВКА за незаетите места по училища и паралелки след трети етап на класиране в училищата на област Търговище СПРАВКА за незаетите места по училища и паралелки след трети етап на класиране в училищата на област Търговище


2022-08-03 11:16:08

Седмокласниците могат да проверят къде са приети, като въведат входящ номер и код за достъп на интернет адрес: https://infopriem.mon.bg/ Седмокласниците могат да проверят къде са приети, като въведат входящ номер и код за достъп на интернет адрес: https://infopriem.mon.bg/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН БАЛ ПО ПАРАЛЕЛКИ, ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
2022-07-29 15:59:30Страница: 8 от 91

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2023, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
right-shadow